Lopende zaken


analyse eerste bijeenkomst Albergen 2030

Bijeenkomst Mijn dorp Albergen 2030.

 

Donderdag 25 februari 2016

De aanwezigen worden in 4 groepen verdeeld om te praten over het DNA van Albergen, wat zijn de sterke- en zwakke punten, welke kansen en bedreigingen zijn er en hoe gaan we dit meenemen in dit proces.

Sterke punten:

–       Organiseren van evenementen

–       Goed ondernemers bestand

–       De inwoners zijn gemoedelijk

–       De winkels die er zijn, zijn goed (eerste levensbehoefte)

–       Voldoende vrijwilligers waar een beroep op kan worden gedaan

–       Veel vrijwilligers

–       Veel feesten (carnaval, solex,…)

–       Sociale binding

–       Nog veel sportvoorzieningen

 

Zwakke punten:

–       Onvoldoende bestuursleden voor de verenigingen

–       Iedereen voor zich, iedereen zit op z’n eigen eilandje, de sportverenigingen zouden meer en beter samen kunnen werken, weinig samenhang

–       Er is weinig sfeer in het dorp en er is geen centrum.

–       In vergelijking met andere dorpen zou de saamhorigheid beter kunnen

–       Te weinig vrijwilligers die een bestuursfunctie overnemen

–       Besturen zitten vaak te lang en zijn verouderd

 

Kansen:

–       Zichtbaar maken van dingen die tot stand zijn gekomen in het dorp en de terugkoppeling naar de burgers, v.b. woonvoorziening CPO-groep (Collectief Particulier   Opdrachtgeverschap).

–       Het aantrekkelijk maken en zorgen dat de jeugd in Albergen blijft wonen

–       De uitdaging om de jeugd bij dit proces te betrekken

–       Het instant houden van de huidige voorzieningen, v.b. de bibliotheek

–       Gezamenlijk wonen, jong en oud in één woning, soepeler regelgeving

–       Luisteren naar de ondernemers

–       Gunstige ligging

–       Andere woonvormen voor ouderen – gebruik van bestaande woonruimte

–       Andere functie van de kerk – multifunctioneel

–       Voorzieningen slimmer combineren

 

Bedreigingen:

–       Leegloop van jongeren en ouderen

–       Geen woningen voor ouderen en jongeren in het dorp

–       Functie van de kerk

–       Leegstaand vastgoed wat gaat ermee gebeuren, welke invloed hebben wij daarop

–       Te weinig aanbod voor jongeren in de huur en koopsector

–       Werkgelegenheid

–       Winkelvoorzieningen – niet alleen welke winkels maar ook de kwaliteit

–       Toereikende toegankelijke voorzieningen voor ouderen

–       Binding van de jongere generatie

 

Hoe ga je dit meenemen in het proces:

–       Laten zien waarom jij trots bent op Albergen

–       De basis moet goed zijn, betrokken mensen benaderen

–       De 20érs erbij betrekken, meer in gesprek gaan (club die paasfeest organiseert, carnavalsverenigingen, vriendengroepen etc)

 

Aandachtspunten:

Ontmoetingsplekken voor jongeren en ouderen

 

 

 

Vragen? Stel ze hier!


Heeft u vragen of opmerkingen over de Dorpsraad? neem dan contact met ons op.